Kunder

Vi värnar våra kunder

De flesta byggnationer innebär störningar, oavsett det handlar om ett bostadshus eller näringslokal. Vi gör allt vi kan för att ta hänsyn till dina och omgivningens behov. Vi är vana att arbeta i miljöer där verksamheten samtidigt pågår som vanligt. Självklart ser vi också till att det är städat och snyggt efter oss när vi avslutar vårt arbete. Vi värnar om våra kunder och arbetar gärna i nära samarbete med dig. Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi kan alltid förbättra oss genom att vara lyhörda mot dig. Efter slutfört uppdrag genomför vi avslutningsmöten. Här får alla inblandade parter möjlighet att framföra sin syn på utförande och slutresultat.

Vi följer aktivt trender och tendenser på marknaden, både vad gäller material, utförande och förordningar. Vi är lyhörda och sätter hela tiden dig som kund i fokus. Vi vill vara ett trivsamt, utvecklande byggbolag med hög kvalitet. Med hjälp av välutbildade och engagerade medarbetare skapar vi största möjliga värde för dig som kund.

Testa oss!

Testa oss!

Ring 070-756 60 03
eller maila info@byggt.se