Om oss

Byggtjänst Närke HB är ett modernt och nytänkande byggföretag som vilar på en stabil grund. Vi åtar oss totalentreprenader, delade entreprenader, stora som små. Vi siktar högt och ställer ständigt nya krav på att förbättra oss, såväl internt som gentemot våra kunder och underleverantörer.

Vår affärsidé är att bedriva byggservice- och entreprenadverksamhet åt kunder i Örebro län. Vår ambition är långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. För att säkerställa att vi levererar hög kvalitet med låg miljöpåverkan har vi en kvalitetspolicy, en miljöpolicy och en arbetsmiljöpolicy.

Företaget ägs av Jan Nydén och Emil Arvidsson. Vi innehar f-skattsedel samt erforderliga entreprenadförsäkringar.

Miljö

Vi har hela tiden ett miljömedvetet tänkande. Detta innebär att vi skall:

  • Följa lagar och förordningar.
  • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
  • I den mån det går, minska våra avfallsmängder.
  • Använda oss av material, metoder och resurser med så liten miljöpåverkan som möjligt
    samt diskutera material- och metodval med våra uppdragsgivare.
  • Källsortering av byggrestprodukter.
  • Särskilja och omhänderta restprodukter samt avfall som är skadliga för människa och miljö.
  • Så långt det är möjligt minska vårt behov av transporter.

Testa oss!

Testa oss!

Ring 070-756 60 03
eller maila info@byggt.se